Center za družbeno odgovornost

Čeprav je težko meriti rast finančnega rezultata v povezavi z abstraktnimi spremenljivkami, obstaja veliko raziskav, ki dokazujejo povezavo. Poleg prednosti, ki so bolj ali manj znane, na primer izboljšanja ugleda podjetja, privabljanja najboljših kadrov, manjše fluktuacije in nižjih obratovalnih stroškov zaradi odgovorne rabe energije in materiala, so že dokazane neposredne povezave med vpeljavo koncepta družbene odgovornosti in rastjo dobička,« pravi Alen Najdenovski; predsednik Mreže za družbeno odgovornost Slovenije v članku “Z uvajanjem koncepta odgovornosti do učinkovitih inovacij”, Finance 2011, 18.

Družbe skupine HSE se od svoje ustanovitve vedejo odgovorno do vseh deležnikov. Ustanovitev Centra za družbeno odgovornost je tako le nadgradnja preteklih aktivnosti s ciljem poenotenja družbene odgovornosti na nivoju celotne skupine.