Donacije

Družbe skupine HSE namenjamo donatorska sredstva ustanovam, društvom, posameznikom, ki pomoč in podporo najbolj potrebujejo in si jo težje ali skoraj nemogoče zagotovijo drugače. V preteklem letu smo, med številnimi drugimi prejemniki, donatorska sredstva namenili naslednjim:

  • Rdeči križ Slovenije – donacija za nakup protez za Dejana Grilja
  • “Siti besed” – donacija za šolske malice in kosila
  • Rdeči križ Slovenije – donacija za prizadete v poplavah
  • Donacije rabljenih računalnikov lokalnim osnovnim šolam, zavodom, ustanovam …
  • Zveza prijateljev mladine - donacija igrač za socialno ogrožene otroke