Sponzorstva

Družbe skupine HSE so s svojim delovanjem močno vpete v nacionalno, regionalna in lokalna okolja, kjer imajo sedež. Vpetost je temeljni okvir za načrtovanje in uresničevanje odgovornosti do družbe, ki jo med drugim izkazujemo skozi strategijo sponzorstev, predvsem na naslednjih področjih:

 • Šport – družbe skupine HSE podpiramo številne uveljavljene športnike in klube vseh športnih zvrsti, posebno pozornost pa namenjamo mladim, še neuveljavljenim, a perspektivnim športnikom
 • Kultura – družbe skupine HSE podpiramo večino večjih slovenskih kulturnih dogodkov in prireditev
 • Izobraževanje – v okviru izobraževanja podpiramo predvsem dogodke, ki so vezani na energetiko, varstvo okolja, učinkovito rabo energije in ohranjanje obnovljivih virov energije

 


Strokovni dogodki, ki smo jih podprli v zadnjih letih


2016

 • Tradicionalna strateška energetska konferenca EN.ODMEV
 • Dnevi energetikov


2015

 • 12. bienalna konferenca elektro energetikov
 • 3. mednarodna konferenca Nacionalni energetski kažipot
 • Tradicionalna strateška energetska konferenca EN.ODMEV
 • Dnevi energetikov


2014

 • Dnevi energetikov
 • Konferenca Energetske zbornice Slovenije
 • Konferenca Energija 2014
 • Okoljska konferenca

2013

 • Mednarodna konferenca »Hydropower and Water Management«
 • Multimedijski projekt Slovenski vodni krog
 • Srečanje partnerjev ECE 2013
 • Mednarodno posvetovanje Komunalna energetika - Power Engineering 2013
 • Konferenca slovenskih elektroenergetikov 2013
 • Mednarodna konferenca Energetika in klimatske spremembe EnRe

2012

 • Eko konferenca
 • En.odmev 2012
 • DIR 2012 - Dnevi industrijske robotike 2012
 • Svetovni inženirski forum 2012

2011

 • Dnevi energetikov »DAJMO PREDNOST ENERGETSKI UČINKOVITOSTI
 • Konferenca slovenskih elektroenergetikov
 • Mednarodna konferenca »INTERNATIONAL ELECTRIC MOBILITY CONFERENCE«
 • Okoljska konferenca
 • Dogodek »BAD CARS GONE ELECTRIC«
 • Mednarodna konferenca o distribuciji, prenosu in trgu električne energije »ENERGIJA 11«
 • Mednarodna konferenca EnRE
 • Raziskovalni tabor Velenje 2011
 • Mednarodna konferenca DEMSEE 2011
 • Knjiga Termodinamika
 • Mednarodno posvetovanje Komunalna energetika - Power Engineering 2011

2010

 • Konferenca energetskih menedžerjev
 • Okoljska konferenca
 • Mednarodna konferenca na temo energetika v našem delu Evrope »ENERGIJA 10«
 • Raziskovalni tabor Velenje 2010
 • Dnevi slovenskih elektroenergetikov »Slovenska elektroenergetika včeraj – danes – jutri«
 • Mednarodno posvetovanje Komunalna energetika - Power Engineering 2010
 • Poletni mladinski delovno-izobraževalni tabor o nizkoogljični družbi in obnovljivih virih energije


2009

 • En. konferenca
 • Dogodek »UČINKOVITO Z ENERGIJO 09«
 • Mednarodna konferenca o investicijah in trgu električne energije – »ENERGIJA 09«
 • Raziskovalni tabor Škale 2009 »Možnost izrabe obnovljivih virov energije na podeželju«
 • Konferenca Obnovljivi viri in učinkovita raba energije
 • Konferenca slovenskih elektroenergetikov
 • Mednarodna konferenca Energetika in klimatske spremembe EnRe